Eesti Konservaatorite Ühing on mittetulunduslik erialaühendus, mis koondab erinevates muuseumides, arhiivides, raamatukogudes ja eraettevõtetes töötavaid konservaatoreid, restauraatoreid, säilitusspetsialiste ja vastavate erialade õppejõude.

EKÜ liikmed järgivad Euroopa Konservaatorite-Restauraatorite Organisatsioonide Konföderatsiooni (E.C.C.O.) poolt kehtestatud konservaatorite kutse-eetika põhimõtteid.

Ühingut tutvustav voldik - 2010, 2014.

Meie hulgast lahkunud auliikmed

Arnold Kärbo

Endel Valk-Falk

Henno-Jüri Tigane

Tullio Ilomets