Arnold Kärbo

ARNOLD KÄRBO
  1. aprill 1928 (?) – 24.03.2003 (Tartu)
Põhjalik ja sihikindel inimene, kelle jaoks oli äärmiselt oluline restauraatorite ühistegevus. [caption id="attachment_114" align="aligncenter" width="209"] Fotol: Arnold Kärbo 1966. aasta juunis Tallinna Issanda Muutmise kiriku ikonostaazi töötlemas[/caption]Arnold Kärbo lõpetas 1947. aastal Tallinna kooperatiivkaubanduskooli.1964. aastal võeti ta tööle ENSV Riiklikkusse Etnograafiamuuseumisse (praegusesse Eesti Rahva Muuseumi) puitesemete restauraatoriks. Ta uuris ise, õppides omal sõnul toonase NSVL kõigis suuremates restaureerimistöökodades, ja haris kolleege puitesemete säilitamise, konserveerimise ja restaureerimise alal, pidades hulgaliselt ettekandeid ja koolitusi sel teemal. Ta oli üks kolmest restauraator-kunstnikust, kes käivitasid 1965. aastal toonase Riikliku Etnograafiamuuseumi restaureerimislaboratooriumi tegevuse. 1969. aastast sai temast selle üksuse juhataja, millisel ametikohal töötas ta kuni 1978. aasta alguseni, kui siirdus vabariiklikusse restaureerimisvalitsusse tööle. Selleks ajaks oli ta saanud NSVL atesteerimissüsteemi järgi kõrgema kategooria restauraatoriks. ERMis töötades oli Kärbol restaureerimistöö kõrval oluline osa hoidlatingimuste ja restauraatorite töötingimuste parandamisel.Eesti Vabariigi taastamise järel töötas ta kuni pensionile minekuni restaureerimisfirmas AS Restar.Arnold Kärbo tähtsust Eesti restauraatorite ühenduste loomislugudes on raske üle hinnata. 1966. aastal Tartus toimunud üleliidulisel teaduskonverentsil peetud erialase ettekande raames viskas ta õhku mõtte luua üleliiduline restauraatorite organisatsioon. Toona oli restauraatorite harimine juhuslik ja organisatsiooni põhiülesandena nähti selle eriala töötajate arendamise võimalust. Kõrged ambitsioonid päädisid Eesti organisatsiooni loomisega 1967. aasta 23. jaanuaril.Arnold Kärbo pani kokku siis nimetatud ENSV Teaduslik-Tehnilise Ühingu restauraatorite sektsiooni põhikirja ja oli esimeses juhatuses aseesimees ning hiljem ka juhtis mitmeid kordi ühenduse tegevust.1994. aastal, kui vabariiklikku ühingut enam mitmeid aastaid ei eksisteerinud, loodi Arnold Kärbo eestvedamisel ametlikult kohalik ühendus Tartu Restauraatorite Klubi, mille sarnane oli juba mitteformaalsena üle-eestilise ühenduse kõrval üle kümne aasta tegutsenud. Aastatel 1994 kuni 1996 oli ta Tartu Restauraatorite Klubi esimeheks.Arnold Kärbo oli kuni surmani noorematele kolleegidele heaks nõuandjaks.Arnold Kärbo valiti peale tema surma toonase Tartu Restauraatorite Klubi auliikmeks 2003. aastal suure panuse eest konservaatorite-restauraatorite harimisse ja ühistegevusse.