Henno-Jüri Tigane

HENNO-JÜRI TIGANE
  1. veebruar 1942 (Venemaa)- 12. jaanuar 2012 (Tallinn)
Erudeeritud ja oma erialal tunnustatud spetsialist. Tegutses kultuuripärandi säilitamise valdkonnas üle 50 aasta. Henno-Jüri Tigane alustas oma konservaatori teed 1960. aastatel Eesti Kunstimuuseumis, õppides ja töötades tuntud konservaatorite Erik Põllu ja Paul Horma käe all. Ta tegeles peamiselt lõuendil maali ja polükroomsete puitobjektidega. Aastate jooksul tehtud töödest nimetaks üht põnevamat, Tallinna Niguliste kiriku 16.sajandist pärineva pastor Johann Hobingi portree-epitaafi uurimist ja konserveerimist.Ennistuskojas Kanut töötas ta aastatel 1986 – 2012 erinevatel töökohtadel- konservaatorina, juhtis konserveerimise ja dokumenteerimise osakondi, oli kunstiteoste ekspert ja korraldas erialaraamatukogu tööd.Tema käe all õppisid ja täiendasid end paljud noored sh ka Kanuti praegused konservaatorid. Ta oli 1980.ndatel aktiivselt tegev Eesti Restauraatorite Ühingus.Nimetati auliikmeks 17. veebruar 2012 (postuumselt). Viide järelhüüdele: HENNO-JÜRI TIGANE 1. II 1942 - 12. I 2012 - Sirp, 20.01.2012http://dea.digar.ee/cgi-bin/dea?a=d&d=sirp20120120.2.18.2