Tullio Ilomets

TULLIO ILOMETS sünd 13.07.1921 Paides - 22.08.2018Keemik ja muinsuskaitsja. On aastakümneid töötanud õppejõuna. Kirjutanud uurimusi orgaaniliste ühendite sünteesimise, orgaanilise analüüsi ja teaduse ajaloo alal. Olnud Eesti restauraatorite nestor, Akadeemilise Muinsuskaitse Seltsi asutajaliige ja esimees. Samuti oli ta Tartu Ülikooli ajaloo muuseumi idee algataja, päästes hindamatu ajaloolise väärtusega teadusaparatuuri. Tullio Ilomets lõpetas 1941. aastal Paide keskkooli ja 1952. aastal Tartu Riikliku Ülikooli (matemaatika-loodusteaduskonna keemia erialal), kus kaitses 1965. aastal ka keemiakandidaadi kraadi. Tööle asus Tullio Ilomets Tartu Ülikooli, kus töötab siiani. Pärast ülikooli lõpetamist töötas orgaanilise keemia kateedris assistendina, 1960. aastast vanemõpetaja ja 1965. aastast dotsendina. Viimased aastad töötab Tullio Ilomets konsultandina Tartu Ülikooli Ajaloo Muuseumis. Märkimisväärne on tema panus Tartu ülikooli varade kogumisel ja säilitamisel. Ta oli Tartu Ülikooli muuseumi üks ellukutsujatest. Alates 1967. aastast on Tullio Ilometsa juhendamisel lõpetanud Tartu ülikoolis üle 20 keemik-restauraatori, kellest suur enamus on leidnud töökohad muuseumides, raamatukogudes ja arhiivides. Lisaks neile on ta läbi viinud paljudele restauraatoritele-konservaatoritele erinevaid täiendkoolitusi ja kursuseid. Seega võib Tullio Ilometsa õigustatult pidada restaureerimis-konserveerimisvaldkonnas koolkonna rajajaks.Eesti Konservaatorite Ühingu eelkäija Tartu Restauraatorite Klubi valis Tullio Ilometsa auliikmeks üheksakümnendate keskpaiku.Tunnustused:Tartu linna aukodanik (2001)Tartu Suurtähe aumärgi kavaler (2001)Valgetähe III klassi teenetemärgi kavaler (2001)Vaata lisaks: “Eesti vanim muuseumitöötaja on 93-aastane Tullio Ilomets”http://etv.err.ee/v/meelelahutus/ringvaade/videod/4e665e92-fcc2-4a19-bfb1-46958c36a28a