Liikmeks astumine

Ühingu liikmeks võib astuda iga juriidiline või füüsiline isik, kes on huvitatud kultuuripärandi säilitamisest ja konserveerimisest, tunnistab ühingu eesmärke, on nõus täitma põhikirja ning üldkoosoleku ja juhatuse otsuseid.
Juriidiline isik saab astuda ühingu kollektiivliikmeks, füüsiline isik tegevliikmeks või noorliikmeks (kuni 26-aastane õppur).

Ühingu liikmeks astumiseks tuleb esitada juhatusele kirjalik avaldus koos liikme ankeediga.
Avaldust saab esitada kahel viisil:
1) salvestada, täita ja allkirjastada digitaalselt ning saata e-posti aadressil ekyinfo@gmail.com;
2) täita ja allkirjastada paberkandjal ning postitada postiaadressil Annes Hermann, Tähe 38b, 50103 Tartu.

Juriidilise isiku liikmeksastumise avaldus
Füüsilise isiku liikmeksastumise avaldus

Ühingu liikmed maksavad üks kord sisseastumismaksu ja igal aastal liikmemaksu.
Uusi liikmeid tutvustatakse ühingu üldkoosolekul.

Liikmemaksu info

2018. aastal on ühingu sisseastumismaks:
tegevliikmel 5 eurot;
noorliikmel 2.50 eurot;
kollektiivliikmel 50 eurot.

2018. aastal on ühingu liikmemaks:
tegevliikmel 10 eurot;
noorliikmel ja mittetöötavast pensionärist tegevliikmel 5 eurot;
kollektiivliikmel 100 eurot.

Liikmemaks jooksva aasta eest tuleb tasuda hiljemalt 15. maiks Eesti Konservaatorite Ühingu arveldusarvele EE211010220001375012 SEB pangas. Makse selgitusse märkida: liikmemaks ja nimi.