Tullio Ilometsa 100. sünniaastapäev


13. juulil möödub 100 aastat eesti keemiku ja muinsuskaitsja, Eesti Konservaatorite Ühingu auliikme, Eesti konserveerimise-restaureerimise koolkonna rajaja Tullio Ilometsa sünnist (13.07.1921- 22.08.2018). Tullio Ilomets lõpetas 1941. aastal Paide Keskkooli ja 1952. aastal Tartu Riikliku Ülikooli matemaatika-loodusteaduskonna keemia erialal, kus kaitses 1965. aastal ka keemiakandidaadi kraadi. Peale ülikooli lõpetamist asus ta tööle Tartu Ülikooli, kus töötas kogu elu. Ülikooli lõpetamise järgselt töötas Ilomets orgaanilise keemia kateedris assistendina, 1960. aastast vanemõpetaja ja 1965. aastast dotsendina. Elu lõpukümnendil oli Tullio Ilomets ametis konsultandina Tartu Ülikooli Ajaloo Muuseumis. Tullio Ilomets oli aastakümneid tegev õppejõuna, kirjutas uurimusi orgaaniliste ühendite sünteesimise, orgaanilise analüüsi ja teaduse ajaloo alal. Tullio Ilometsa panus muisuskaitsjana, konserveerimise-restaureerimise eriala arendajana, sellealaste teadmiste jagajana oli hoomamatu ja mõjutab valdkonda siiani. Ta oli eesti konservaatorite-restauraatorite nestor, Akadeemilise Muinsuskaitse Seltsi asutajaliige ja kauaaegne esimees. Ühtlasi oli Ilomets Tartu Ülikooli ajaloo muuseumi idee algataja, üks ellukutsujatest, päästes hindamatu ajaloolise väärtusega teadusaparatuuri. Märkimisväärne oli tema roll Tartu Ülikooli varade järjepideval kogumisel ja säilitamisel. Alates 1967. aastast lõpetasTullio Ilometsa juhendamisel kolme-neljakümne aasta vältel Tartu Ülikoolis üle 20 keemik-restauraatori, kellest suur enamus leidis töökohad muuseumides, raamatukogudes ja arhiivides ja panustavad eriala arengusse praeguseni. Lisaks korraldas Tullio Ilomets konservaatoritele-restauraatoritele hulgaliselt erinevaid täiendkoolitusi ja kursuseid, kutsus ellu kultuuriväärtuste magistri õppekava, nõustas erinevaid mäluasutusi kultuuriväärtuste säilitamise alal. Eesti Konservaatorite Ühingu eelkäija Tartu Restauraatorite Klubi valis Tullio Ilometsa auliikmeks 1995. aastal. Tullio Ilomets oli Tartu linna aukodanik (2001), Tartu Suurtähe aumärgi kavaler (2001), Valgetähe III klassi teenetemärgi kavaler (2001).