EKÜ 2012. a üldkoosoleku eelteade


On aeg teha kokkuvõte möödunud 2011. aastast ja seada plaane 2012. aastaks. Kõik ettepanekud ja mõtted on teretulnud!

Koosolek toimub 17. veebruaril TARTUS, Tartu Kõrgema Kunstikooli Eha tänava keldriauditooriumis algusega kell 11:00.

Marike Laht
EKÜ esimees