Endel Valk-Falk - 80!


12. oktoobril 2012 tähistas ühingu auliige Endel Valk-Falk 80. juubelit.

On saanud ilusaks traditsiooniks, et Endel Valk-Falgu sünnipäeval saavad kokku tema kolleegid, õpilased ja sõbrad. Seekordne juubeliüritus toimus Tallinna Ülikooli TA raamatukogus. Päev algas Rene Haljasmäe ja Larissa Petina poolt organiseeritud seminariga, kus kuulati nelja ettekannet:
Rene Haljasmäe (Tallinna Ülikooli TA raamatukogu) â??Köitekeelestâ??,
Tulvi Turo (Ennistuskoda Kanut) â?? Aaspõimetehnikast 17. saj pärgamentüriku näitelâ??,
Larissa Petina (Rahvusraamatukogu) â??Ühest 17. saj Amsterdami köitestâ?? ja
Kadri Tammur (Tartu Ülikooli raamatukogu) â??Lauluraamatu köitestâ??.

Ettekanded kuulatud, järgnes Endel Valk-Falgu akvarellide näituse â??Vanad objektid uues koloriidisâ?? avamine ning tema koostatud artiklite kogumiku â??Eesti köitekunst läbi viie sajandiâ?? esitlus. Eesti köitekunstnikud, köiteeriala tudengid ja juubilari asjaarmastajatest sõbrad olid raamatu ka sobivasse materjali köitnud ning nendest näituse kokku pannud.

Päeva lõpetas meeleolukas koosviibimine. Meie ühine kingitus â??Troonitoolâ?? on sügav kummardus vanameistrile tema aastatepikkuse tehtud töö eest Eesti konserveerimismaastikul. Pisikest pildivalikut juubelisündmusest võib näha siit.

Jõudu, tervist ja uusi ideid artiklite kirjutamisel, maalilist pintslijooksu akvarellimisel ning kauneid hetki kolleegide ja sõprade seltsis soovivad Ennistuskoda Kanut, Eesti Kunstimuuseum, Tartu Ülikooli raamatukogu, Tallinna Ülikooli TA raamatukogu, Tartu Kõrgem Kunstikool, Eesti Konservaatorite Ühing ning hulk sõpru, endisi kolleege ja õpilasi.