Esimesed kollektiivliikmed


2010. a. detsembris kinnitatud ühingu põhikirja uus redaktsioon avas juriidilistele isikutele võimaluse astuda ühingu kollektiivliikmeks.

Juhatuse 14. märtsil toimunud koosoleku otsusega arvati ühingu esimesteks kollektiivliikmeteks Ennistuskoda Kanut (volitatud esindaja direktor Helen Tarvis) ja Eesti Kunstimuuseum (volitatud esindaja restaureerimisosakonna juhataja Isabel Aaso-Zahradnikova).