Konservaatori kutse taotlemine 2016


SA Eesti Vabaõhumuuseum kuulutab välja konservaatorite KUTSETAOTLEMISE kehtivate kutsestandardite erioskustele (tase 5-7):

?              Arhiivi ja raamatukogu pabermaterjalid
?              Paberalusel kunstiteosed
?              Köide
?              Maal
?              Monumentaalmaal
?              Puit
?              Segamaterjalidest objekt
?              Tekstiil

Kehtivaid kutsestandardeid vt siit.

Kutsetaotluse avaldus ja nõutavad dokumendid tuleb esitada hiljemalt 12. septembril 2016.

Dokumentide vastuvõtt: Konserveerimis- ja digiteerimiskeskus Kanut (E-R: 9.00-17.00, soovitavalt aeg eelnevalt kokku leppida). Kontaktisikud Cecilley Leesalu (644 6915, cecilley.leesalu@evm.ee) ja Heige Peets (644 2563, heige.peets@evm.ee).

Dokumendid palume esitada paberkandjal ja täiendavalt ka digitaalselt (CD, mälupulk).
Postiaadress: Pikk 2, 10123 Tallinn, SA EVM Konserveerimis- ja digiteerimiskeskus Kanut

Pärast dokumentide kontrollimist teavitatakse taotlejat e-kirjaga dokumentide vastuvõtmisest või vajadusest esitada täiendavaid materjale ning teatatakse kutseeksami toimumise koht ja aeg.

http://evm.ee/est/kanut/spetsialistile/konservaatori-kutse/konservaatorikutse-taotlemine-2016

SA Eesti Vabaõhumuuseum