Konservaatori kutse taotlemine 2018


SA Eesti Vabaõhumuuseum kuulutab välja konservaatori kutse taotlemise kehtivate kutsestandardite erioskustele (tase 6 - 8):

  • Arhiivi ja raamatukogu pabermaterjalid
  • Paberalusel kunstiteosed
  • Köide
  • Maal
  • Monumentaalmaal
  • Puit
  • Segamaterjalidest objekt
  • Tekstiil

Konservaatori kutsetaseme taotlemise ja andmise 2018 a ajakava:

Hiljemalt 07.09.2018 - Taotleja dokumentide Kutseandjale esitamise tähtaeg;
10.09.2018 - Taotlejat teavitatakse dokumentide vastuvõtmisest;
17.09.2018 - Taotleja dokumentides ilmnenud vormiliste puuduste kõrvaldamise ja Kutseandjale taasesitamise tähtaeg;
28.09.2018 - Taotlejat teavitatakse kutseeksami ajast ja kohast;
08.10.2018 - Taotleja dokumentides ilmnenud sisuliste puuduste kõrvaldamise ja Kutseandjale taasesitamise tähtaeg;
29.10.2018 - Kutseeksami toimumise aeg (juhul kui aeg muutub teavitatakse Taotlejat sellest personaalselt);
12.11.2018 - Kutsekomisjon teavitab Taotlejat komisjoni tehtud otsusest;
Alates 11.01.2019 - Kutseandja väljastab positiivse otsuse saanud Taotlejale kutsetunnistuse 30 tööpäeva jooksul.

Loe siit konservaatori kutse taotlemisest ja korrast: http://evm.ee/est/kanut-/konservaatori-kutse/konservaatorikutse-taotlemine-2017_1