Konservaatorite teadusseminar 12.12.2016


Eesti Konservaatorite Ühingu IV teadusseminar ?Kuidas teadlased pärandit näevad? leiab aset järgmise aasta alguses, 11. jaanuaril Tartus.
Uuringutel on väga oluline osa konservaatorite töös. Sageli on vaja teha koostööd uurimisasutustega, seda nii loodus- ja reaalteaduste-, kui humanitaar- ja sotsiaalteaduste vallas. Konservaatorite huvides on aru saada, kuidas teadlane mõtleb. Seekordne seminar annab selleks hea võimaluse. Seminar toimub Tartu Ülikooli Physicumi auditooriumis A 106 (W. Ostwaldi 1), kell 11:00 ? 16:00 ja õhtune vabamat suhtlemist võimaldav ?jätkuseminar? Chemicumi fuajees (Ravila 14a) kell 16:15 ? 19:00.
Seminari kaaskorraldajateks on taas kord Tartu Ülikool ja Tartu Kõrgem Kunstikool.

Seminari päevakava:
10:30 - 11:00 kogunemine ja tervituskohv
11:00 - 11:15 avasõnad
prof Peeter Burk, PhD (Tartu Ülikooli loodus- ja täppisteaduste valdkonna dekaan)
Marike Laht (Eesti Konservaatorite Ühingu juhatuse esimees)
11:15 - 11:45 prof Kurmo Konsa, PhD (Tartu Kõrgem Kunstikool) ?Lugu sellest, kuidas teadus ja konserveerimine kokku said?
11:45 - 12:15 Anu Teearu, PhD (Tartu Ülikooli keemia instituut) "Pinnakate - pärandi päästja?!"
12:15 - 12:45 Kristiina Tambets, PhD (Eesti Biokeskus) ?Millest võivad DNA uuringud säilitajale kõneleda?
12:45 - 13:30 lõunapaus (omal kulul)
13:30 - 14:30 ekskursioonid Chemicumi laboritesse (Ravila 14a) ja Rahvusarhiivi (Nooruse 3), kogunemine vastavate hoonete fuajeedesse
14:30 - 15:00 dots Riin Alatalu, PhD (Eesti Kunstiakadeemia) ?Pärandi sotsiaalne ja majanduslik mõju Tallinna miljööalade ja mõisakoolide näitel?
15:00 - 15:30 Riho Vendt, PhD (Tartu Observatoorium) "Oskus ehitada kosmoselaeva ? kas osa Eesti vaimupärandist?
15:30 - 16:00 Ave Matsin, MA (Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia) ?Milliseid uusi vaatenurki pakub esemetele valmistustehnoloogia uurimine"
16:15 - 19:00 vabas vormis ?jätkuseminar? Chemicumi fuajees

Transport:
Tallinnast Tartusse: 7:30 väljub buss Balti jaama vastast vanalinnapoolsest Nunne tn otsas olevast väikesest parklast.
Tartust Tallinnasse: 19:15 väljub buss Chemicumi eest (Ravila 14 a)


Registreerumine ja osavõtutasud:
Osavõtuks palume registreeruda https://goo.gl/forms/G00w7KiGxM7s6K702
Osavõtutasu maksmise tähtaeg on 4. jaanuar 2018.
Osavõtutasu on EKÜ liikmetele ning EKÜ kollektiivliikmete töötajatele 15 EUR, üliõpilastele 10 EUR ning teistele huvilistele 20 EUR.


Täiendav info:
Ülle Vahar - uvahar@gmail.com
Osavõtutasu maksta EKÜ arveldusarvele
Saaja: Eesti Konservaatorite Ühing
SEB pank: EE211010220001375012


Kes soovivad eraldi asutusele arveid palun sellest kirjutada otse hedvig.mae@ra.ee
Osavõtutasu seminaril mitteosalemise korral ei tagastata (enda asemel võib leida teise inimese).