Kristjan Bachman pälvis Kaitseliidu kõrge tunnustuse


Ühingul on taaskord põhjust rõõmustada ja uhkusega tõdeda, kuivõrd mitmekülgselt professionaalne ja tegus on meie liikmeskond.

Eile anti kaitseministeeriumis üle aasta kaitseliitlase rändauhind Kaitseliidu nooremleitnant Kristjan Bachmanile, kes on Kaitseliidu liige 1995. aastast.

Aasta kaitseliitlast on Tartu malev iseloomustanud järgmiselt: «Ta on alates Kaitseliiduga liitumisest täitnud jaopealiku, rühmapealiku ja kompanii pealiku ametikohti, kahel aastal on kuulunud revisjonikomisjoni ning praegu on ta kompaniipealik, kuulub malevkonna juhatusse ja maleva sümboolikakomisjoni. Tema kompanii võitlejad on esile tõstnud tema häid organisaatori-ja juhivõimeid ning isikliku distsipliini, millega ta on teistele eeskujuks. Ta on mitmekülgne isiksus, kes on ennast tõestanud nii andeka kunstniku, professionaalse restauraatori kui ka võimeka juhina Kaitseliidus.»

Soovime Kristjanile ühingu poolt jätkuvat indu ja edu erinevatel rinnetel võitlemisel! Vähemasti tartlastel on kindlustunne, et siinsed kultuuriväärtused on kindlalt kaitstud ka ekstreemsetes olukordades :-).

Sündmuse lähemat kajastust saab lugeda siit.