LOENG Artefaktide puhastamine


27. septembril 2011. a. räägib Tartu Kõrgema Kunstikooli loengusaalis (aadressil Tähe 38B/Eha 41) Ajalooarhiivi hoiutalituse juhataja Kristina Teral järgmistel teemadel:
* muuseumi-, arhiivi- ja raamatukogumaterjalide kahjustajad
* puhastamise töövõtted
* tervisekaitse ja ohutus
* seadmed ja tarvikud
* dokumenteerimine
* korrastus- ehk majapidamiskava koostamine

Koolitus algab kell 12:30.
Osalemiseks saab registreeruda siin.

Ühingu füüsilisest isikust liikmele, juriidilise liikme ühele esindajale ja Tartu Kõrgema Kunstikooli õppurile on koolitusel osalemine tasuta. Teistele huvilistele on osalustasu 5 ?.