Loeng 'Otsused konserveerimisprotsessis'


22. novembril toimub Tartus, Rahvusarhiivi Vahi tn-l asuvas hoones Kurmo Konsa loeng, milles käsitletakse konserveerimisprotsessis otsuste langetamise ajendeid ja võimalusi.

Loeng toimub ajavahemikus kl 12-16.

Käsitletavad teemad:

1. Konserveerimisprotsess

2. Otsused konserveerimisprotsessis

3. Väärtused konserveerimisprotsessi alusena
väärtuste määratlemine
väärtuste seostamine konserveerimisprotsessiga (Barbara Appelbaumi mudel)

4. Otsuste langetamisel kasutatavad meetodid
maatriksmeetod
otsustuspuu
analüütiliste hierarhiate meetod

Meetodite praktiline harjutamine.
Kokkuvõte.


Loeng on kõigile huvilistele tasuta, kuid mõningase piirangu seab osalejate arvule ruumi suurus (kuni 60 inimest), mistõttu palume enda osalusest teada anda siin hiljemalt 20. novembril.