Sõlmiti EKÜ ja Tartu Kõrgema Kunstikooli koostööleping


Tartu Kõrgem Kunstikool ja MTÜ Eesti Konservaatorite Ühing allkirjastasid 22. veebruaril 2011. a koostöölepingu.

Sõlmitud lepingu eesmärgiks on süvendada ja arendada Tartu Kõrgema Kunstikooli (TKK) ja Eesti Konservaatorite Ühingu koostöösidemeid.
Ühing aitab kunstikoolil korraldada üliõpilaste praktikaid konserveerimise valdkonnas. Lisaks ühendatakse jõud taotlemaks vahendeid haridusalaste ja uurimuslike projektide läbiviimiseks ning korraldatakse vastastikku seminare, loenguid ja konverentse. Üheks eesmärgiks on ka abistamistalgute korraldamine erinevatel konserveerimis- ja restaureerimisalast abi vajavatel objektidel.