Täiendkoolitus konservaatoritele ja muuseumitöötajatele KUMUs ja Kadrioru kunstimuuseumis, 29.02.12


Lektorid Alar Nurkse ja Hilkka Hiiop

Päevakava:

11.00 - 12.00 KUMU konserveerimisosakond: Kunstiteose digitaalne
dokumenteerimine ja arhiveerimine (Hilkka Hiiop)

12.00 - 13.00 Ringkäik Kumu konserveerimisosakonnas, raskuskese uurimismeetoditel
ja â??instrumentaariumil (Alar Nurkse)

13.00 -14.00 Lõuna Kumus

14.00 -15.00 Kadrioru kunstimuuseumi banketisaal: Sissejuhatus
uurimismetoodikasse. Tehnilise kunstiajaloo võimalused ja
rakendamine kunstiuuringutes (Hilkka Hiiop)

15.00 - 16.00 Kadrioru banketisaal: Bosch&Bruegel - case-study
uurimismeetoditest, -tulemustest, konserveerimisest (Alar Nurkse)

16.00 -17.00 Ringkäik "Bosch&Bruegel" näitusel, raskuskese uuringute
visualiseerimisest multimeedia vahendusel (Hilkka Hiiop)

Muuseum on kolmapäeviti avatud 20.00-ni, st kõigil on võimalus ka iseseisvalt näitust nautida.


Koolituse maksumus:

EKÜ ja EMÜ mitteliikmetele: 5 eurot
EMÜ ja EKÜ liikmetele, sh juriidilise liikme töötajatele: TASUTA


Lisainfo : Heige Peets tel 6 44 25 63 või e-mail: heige.peets@kanut.ee

NB! Seisuga 03.02 on osalejate grupp komplekteeritud.