Tööpakkumine paberikonservaatorile Tallinnas


Arhiivikeskus AS otsib lepingulisele tööle paberikonservaatorit Tallinnasse asukohaga ManeeÅŸi tn 4.
Töö sisuks on arhivaalide ettevalmistamine digiteerimiseks. Arhivaalideks on mitmesugused käsikirjalised ja/või trükitud kaardid ja plaanid, valdavalt paberkandjal, aga samuti ka paberkalkal, riidekalkal, tekstiilile või paberile taustatud paberil vms. Teostada tuleb: arhivaalide mõlemapoolne mehaaniline puhastamine, sirutamine Goretexi abil, vanade ebasobivate paikade/paranduste eemaldamine ning vajadusel uuesti parandamine.
Nõuded kandideerijale on vastavuses konservaatori kutsestandardi (tase IV) nõuetega:

  • omab vähemalt 8-aastast erialase töö kogemust ja on läbinud kutsealase täiendkoolituse
    või
  • omab kutsealast kõrgharidust ja vähemalt 6-aastast erialase töö kogemust ning on läbinud kutsealase täiendkoolituse pabermaterjalide konserveerimise alal.
    Tööd pakutakse esialgse tähtajaga kuni veebruari lõpuni 2012. a.
    Kontakt: Tea@arhiivikeskus.ee