Ühingu atribuutika konkurss


Lugupeetud Konservaatorid,

Viimasel üldkoosolekul sai väljakäidud mõte, et Konservaatorite Ühingul võiks olla oma märk või särk või midagi muud, mis meid alati ühendaks või teistest eristuda aitaks.

Ühingul on olemas oma logo, mida kõik teavad, aga alati pole seda võimalik kasutada, seda enam, et logoga kaasneb Ühingu pikk nimi...

Seega meenutan kõigile, et juhatus ootab erinevaid kavandeid nii märkidele, särkidele, lippudele, sõrmustele või ükskõik millele muule, mis Teile tore tunduks.... Kõik, kellel mingeid toredaid mõtteid või ideid on, olge kenad märkige need kuidagi ülesse ja andke neist meile teada. Ainus tingimus kavandite puhul on see, et logoline märk â??kast kastisâ?? või â??karp karbisâ?? peab olema äratuntav...

Kavandeid palume saata juunikuu lõpuni aadressil: ekyinfo[at]gmail.com

Toredaid ja nutikaid lahendusi,

EKÜ juhatuse nimel

Marike Laht