Pärand ja põlengud / 18.juuni 2021

Narva-Jõesuu kirikus tulekahju tõttu kannatada saanud kirikuvara konserveerimistalgutele järgnev seminar. Seminar toimub Narva linnuse Refectoriumis, kuid on vaadatav ka virtuaalselt nii Zoomi kui ka Facebook live’i vahendusel.

Seminari kava

11.00 Tervitussõnad ja sissejuhatus – Siim Raie, Linda Lainvoo (Muinsuskaitseamet)
I osa: Kui õnnetus on õuel – põlengu tagajärgede likvideerimine ja avariitööde faas

11.10 Tuli on lahti! Milline on olukord vahetult põlengu järgselt. Kadri Tael (Muinsuskaitseamet)

11.40 Avariikonserveerimine: tahvel- ja lõuendmaal – Üüve Vahur, Marika Mängel (SA EVM Kanut)

12.10 Avariikonserveerimine: trükised ja köited – Jaan Lehtaru (Rahvusarhiiv)

II pool – Mis saab edasi? – Järeltegevused, ohtude ennetamine ja ohutuse parandamine

13.30 Päästetalgute metodoloogia väljatöötamine: Piirissaare ja Narva-Jõesuu talgute kogemus – Kristina Aas (SA EVM Kanut)

14.00 Kuidas olla kriisiks paremini valmis: eeltööd ja õppused – Janika Turu, Linda Lainvoo (Muinsuskaitseamet)

14.30 Valmistumine kriisiks muuseumis: tuleohust ja tuleohutusest – Kairi Priimets, Andres Muts ja Marti Siim (Päästeamet)

15.00 Vaade muuseumikogule: Eesti Ajaloomuuseumi kogemus – Ann Aaresild (Eesti Ajaloomuuseum)

15.30 Tänu- ja lõpetussõnad