Matthew Cushmani koolituse “Aqueous methods for cleaning painted surfaces” kokkuvõte ja ja kogemused. 01.-04.08.2023

Lektor Matthew Cushman koos projektijuhi Ieva Soprānega Loengusaal Praktilises…

Pärand ja põlengud / 18.juuni 2021

Narva-Jõesuu kirikus tulekahju tõttu kannatada saanud kirikuvara konserveerimistalgutele järgnev seminar. Seminar toimub Narva linnuse Refectoriumis, kuid on vaadatav ka virtuaalselt nii Zoomi kui ka Facebook live’i vahendusel.

Geelid konserveerimises / 24. oktober 2019

Toimumiskoht: SA EVM Konserveerimis -ja digiteerimiskeskus Kanut, Pikk 2, Tallinn

Paberalusel teoste konserveerimine reguleeritava vaakumsüsteemi abil / 15. aprill 2015

Juhendajad Margit Pajupuu, Kärt Pauklin, Alar Nurkse

Täiendkoolitus konservaatoritele “Ajaloolised pabertapeedid ja nende säilitamine” / 17. september ja 1. oktoober 2013

Lektor: Kadri Kallaste, EKA doktorant  Toimumiskoht: Ennistuskoda Kanut – keldrisaalis, Pikk tn 2 ,Tallinn

Täiendkoolitus konservaatoritele ja muuseumitöötajatele /  13. november 2012 

Teema: METALL  Toimumiskoht: Tallinna Linnamuuseum (Vene tn 6) Lektor: Jaan Märss, Tallinna Linnamuuseum, restauraator Käsitletavad teemad

Artefaktide puhastamise loeng Tartu Kõrgemas Kunstikoolis / 27. september 2011

Koolituse viib läbi Ajalooarhiivi Hoiutalituse juhataja Kristina Teral, kes ise on läbinud selle teemalise pikema koolituse,10. jaanuarist - 18. veebruarini k.a. interneti kursusena.