Algab konservaatori kutse taotlemine ja pikendamine

Ajakava 2023

1.    Eelinfo kutseeksami toimumise kohta 01.03.2023 
2.    Kutseeksami info pannakse kodulehele hiljemalt08.05.2023
3.    Kutseeksami meeldetuletus07.08.2023
4.    Dokumentide esitamine hiljemalt04.09.2023
5.    Taotlejat teavitatakse dokumentide vastuvõtmisest07.09.2023
6.   Puudulikult esitatud dokumentide täiendamise võimalus taotlejale. Täiendatud dokumendid12.09.2023
7. Kutsekomisjoni liikmed saavad esitatud dokumendid läbivaatamiseks13.09.2023
8. Kutsekomisjon teeb otsuse kutseeksamile kutsumisest/mittekutsumisest28.09.2023
9. Taotlejale teavitatakse kutseeksami aeg ja koht02.10.2023
10. Taotlejat teavitatakse dokumentide puudustest ja taotlejale määratud aeg parandusteks lõpeb09.10.2023
11.   Kutsekomisjon esitab taotlejate andmed eksamikomisjonile11.10.2023
12. Kutseeksami toimumine02.11.2023
13. Hindamiskomisjon esitab kutsekomisjonile eksami protokolli07.11.2023
14. Kutsekomisjon teeb lõpliku otsuse10.11.2023
15. Kutsekomisjon teavitab taotlejat tulemustest13.11.2023
16. Kui kaebusi ei ole, esitab kutseandja kutsekomisjoni lõpliku otsuse Kutsekojale kutse andmise ja registrisse kandmise kohta                                                              16.11.2023
17. Andmed kanntakse kutsed registrisse ja Kutsekoda väljastabKutsetunnistused KA 14 päeva jooksul30.11.2023
18. Kutseandja väljastab kutsetunnistused hiljemalt 05.01.2024

Dokumentide vastuvõtt

Dokumendid palume esitada kas elektroonselt või mälupulgal. Aadress: Pikk 2, 10123, Tallinn, SA EVM Konserveerimis- ja Digiteerimiskeskus Kanut. E-R: 9.00-17.00 (soovitavalt eelnev kokkulepe).

Kontaktisikud: Agnes Ehasalu (sekretär) tel. 644 6915 agnes.ehasalu@evm.ee ja Marike Laht tel. 654 9120 marike@evm.ee

Pärast dokumentide kontrollimist teavitatakse kahe nädala jooksul taotlejat kirjalikult (e-kiri) dokumentide vastuvõtmisest või vajadusest esitada täiendavaid materjale ning kutseeksami toimumise koht ja aeg.

Rohkem infot Kanuti lehel.