Artefaktide puhastamise loeng Tartu Kõrgemas Kunstikoolis / 27. september 2011

Koolituse viib läbi Ajalooarhiivi Hoiutalituse juhataja Kristina Teral, kes ise on läbinud selle teemalise pikema koolituse,10. jaanuarist – 18. veebruarini k.a. interneti kursusena.

Käsitletavad teemad on:

  • kahjustajad,
  • tervisekaitse ja ohutus
  • seadmed ja tarvikud
  • puhastamise töövõtted
  • dokumenteerimine
  • koristus- ehk majapidamiskava koostamine