Paberalusel teoste konserveerimine reguleeritava vaakumsüsteemi abil / 15. aprill 2015

Juhendajad Margit Pajupuu, Kärt Pauklin, Alar Nurkse

AJAKAVA

I LOENG 10.00-12.00 (Kärt, Alar)

  1. Sissejuhatus, tutvustus (Kärt)
  2. Alari loeng, rõhuasetus maalide konserveerimisel: taustamise ajalugu, tehnikad, koolkonnad, tänapäev; erinevad alusmaterjalid ja valikud, kogemused; ududubleerimine, kogemus maailmast ja enda praktikast; Vabbe ja eelmise töötoa järelkaja
  3. Kärdi loeng, rõhuasetus paberi konserveerimisel: mõne sõnaga paberi tasutamise ajaloost, paberi taustamise eripära, materjalid, valikud; vaakumsüsteemi kasutamine paberi taustamise puhul: A. Kasemaa näitel; enne taustamist e. teoste ettevalmistus; töötoas taustatavate teoste tutvustus
  4. Arutelu, küsimused-vastused, liikumine praktilisse töötuppa

II PRAKTILINE TÖÖTUBA 12.00-13.00 (Margit, Kärt, Alar)

  1. Taustatavad teosed. Ettevalmistuste kirjeldus, tutvustus.
  2. Alusmaterjalide valiku põhjendus
  3. Vaakumsüsteemi konstruktsiooni tutvustus
  4. Taustamiseks ettevalmistus: niisutus Sympatexide kompressis, alusplaatide karestamine, vahelehtede vajadus, valik ja kleepimine
  5. Kärgplaadi karakteristika ja kasvatamine, näited
  6. Teoste asetamine vaakumpressi

III LÕUNA 13.00-14.00

Osalejate enda kulul, võimalus külastada näitusi

IV PRAKTILINE TÖÖTUBA 14.00-15.00

Teoste vaakumpressist väljavõtmine, ülevaatus, vajadusel stabiliseerivasse pressi asetamine, varasemad kogemused, edaspidiste toimingute tutvustus: press, viimistlemine, vormistamine

V KOKKUVÕTE JA DISKUSSIOON KOHVITOAS 15.00-16.00