Selgusid tänavused parimad muuseumirotid

Viimsi Artiumis selgusid 19. jaanuaril 2022. aasta parimad muuseumiteod. Eesti muuseumide aastaauhindade galal jagati Muuseumirotte 10 kategoorias. 

Kõige kaalukamaks konserveerimistööks valis komisjon Eesti Vabaõhumuuseumi Konserveerimis- ja digiteerimiskeskuses Kanut uue hingamise saanud ikooni „Trooniv Kristus“ konserveerimise. Töid teostasid Kristina Aas, Viljar Talimaa, Ruth Paas, Heige Peets, Jaak Rand ja Jaanus Heinla.

Aastatel 2019-2021 konserveeriti Kanutis Tallinna Jumalaema Sündimise (Kaasani) kiriku kogudusele kuuluv ikoon „Trooniv Kristus“ (mälestise reg-nr 1528). See 18. sajandisse dateeritud  kõrgetasemeline vene ikoonimaal kujutab piiskopi ametirüüs Kristust, kes istub suursugusel aujärjel, kroon peas. Nii esindab ta kuningate Kuningat, kes usklikke õnnistab. Kogu puitikooni katab unikaalne brokaattikandiga tekstiilkate, mille aplikatsioontehnikas muster järgib ikooni maalingut.

Suuremahulise konserveerimisprojekti eesmärk oli ikooni ja tekstiilikatte konserveerimine, mis võimaldaks ikooni edasist eksponeerimist kirikus püstises asendis. Objekt jõudis Kanuti konservaatorite töölauale kriitilises seisundis ning nõudis erinevate valdkondade spetsialistidelt mitme aasta pikkust tööd.

Algselt paistsid tekstiilkatte alt välja ainult Kristuse maalitud jalad, käed ja nägu ning alles pärast tekstiili eemaldamist oli võimalik näha selle all olevat ikooni tervikuna. Kuna nii tekstiilkatte kui ka maalitud ikooni puhul oli tegemist kõrgetasemeliste kirikukunsti teostega, siis võeti ühise arutelu käigus (kuhu kaasati nii kogudus, muinsuskaitsjad kui ka konservaatorid) vastu otsus eksponeerida tekstiili ja ikooni eraldi. Seetõttu oli vaja leida viis, et tekstiilkate mõjuks tervikuna – sellest lähtudes otsustati Kristuse jalgadest, kätest ja näost teostada tekstiilkatte alla reproduktsioon. Selle otsuse tulemusel sai kirik ühe ikooni asemel tagasi lausa kaks tähelepanuväärset kirikukunsti teost!

Konserveerimist vajavate materjalide rohkuse tõttu olid projekti kaasatud Kanuti erinevate osakondade töötajaid:

  • Maali, puidu ja metalli konserveerimise osakond: Kristina Aas, Viljar Talimaa, Helmut Välja, Grete Nilp
  • Esemete konserveerimise osakond: Ruth Paas, Heige Peets
  • Dokumenteerimise ja digiteerimise osakond: Jaak Rand, Jaanus Heinla, Martin Sermat

Rohkem infot sündmuse kohta Muisuskaisteameti lehelt.